Värderingar

Intellecta är en stor kommunikationskoncern, med flera bolag, på flera orter och i flera länder. Därför har vi lagt stor vikt vid att hitta en solid gemensam värdegrund. Värderingarna Mod, Omtanke, Resultat och Passion kännetecknar oss som individer och styr vår dagliga verksamhet. Arbetet med att implementera och levandegöra värderingarna i organisationen är angeläget för oss och sker kontinuerligt. Till exempel har vi tagit fram boken DNA, som beskriver värderingarna på djupet.

Mod

Vi vill ständigt utmana, ifrågasätta, prova, våga och flytta gränser för att skapa nytt och nytta.

Omtanke

Intellecta är en personlig, prestigelös och välkomnande mental mötesplats. Vår omtanke går även utanför den direkta verksamhetens gränser.

Resultat

Vi är en målinriktad organisation som drivs av att åstadkomma mätbara affärsmässiga resultat för våra uppdragsgivare – och därmed också för oss själva.

Passion

Våra uppdragsgivare inspirerar oss att göra vårt yttersta. Vi är både experter och eldsjälar, vilket märks bland annat genom att våra bolag räknas som topp tre inom sina områden.