Rickard_190x190

Richard Ohlson

Född: 1946
Invald år: 2006
Uppdrag i Intellectas styrelse: Styrelsens ordförande samt ledamot i ersättningsutskottet och i revisionsutskottet
Utbildning: Ekonomi och marknadsföring, Stockholms Universitet
Styrelseuppdrag: Ordförande i Stiftelsen Gundua.
Övrigt: Tidigare Vd och koncernchef i Intellecta AB 2006-2012, VD i Intellecta Corporate AB fram till 2006
Aktieinnehav i Intellecta AB: 464 525 B-aktier via bolag, 5 200 B-aktier personligen.
Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Ole_190x190

Ole Andersen

Född:  1958
Invald år : 2014
Uppdrag i Intellectas styrelse: Konsult åt Propeople Group ApS
Utbildning:  Civilekonom från Copenhagen Business School
Huvudsysselsättning:  Ägare och VD/ApS Falkenhøj, Business Angel investeringar, sedan 2002.
Tidigare ledande befattningar: VD/Apple AB 1998-2001, Director and General Manager/Apple Computer Northern Europe Region 1995-1998, VD/Apple Computer A/S 1991-1995.
Styrelseuppdrag:  Verdane Capital Funds 5,6,7och 8. Inom ApS Falkenhøj’s ägarintressen: it-r ApS (ordförande), Actimo ApS (ordförande), EXP H&C A/S, Envest ApS.
Övrigt: Tidigare ordförande i Propeople Group ApS
Aktieinnehav i Intellecta AB: 27 000 B-aktier via bolag och 10 000 B-aktier personligen. Ej oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

LarsF_190x190

Lars Fredrikson

Född: 1946
Invald år: 2006
Uppdrag i Intellectas styrelse:Ordförande i revisionsutskottet
Utbildning: Grafisk yrkesutbildning
Huvudsysselsättning: Senior Advisor
Styrelseuppdrag: Ordförande i Grafiska Företagens Förbund 2002-2008.
Ordförande/Ledamot i Integraf (Bryssel) 2002-2008. Ledamot i Svenskt Näringsliv 2002-2008 (Sveriges Industriförbund 1992-2001)
Övrigt: Lars Fredrikson var även styrelseledamot i Intellecta AB mellan åren 1976 -2004 och VD och koncernchef i Intellecta AB mellan åren 1984 – 2003
Aktieinnehav i Intellecta AB: 108 000 A-aktier och 133 292 B-aktier, privat och med familj
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

PalH_190x190

Pål Hodann

Född: 1973
Invald år : 2012
Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i revisionsutskottet
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Huvudsysselsättning: Grundare och partner, FH Partners, Stockholm sedan 2009.
Tidigare ledande befattningar: Corporate Finance/HQ Bank (2005-2009), Corporate Finance/Remium Fondkommission (2001-2005), CFO/Spray Venture (1997-2001).
Styrelseuppdrag: Victor Vaissier AB, Fasty AB,  Atronic Försäljnings AB, Miljö & Cisterninstrument för Drivmedelsanläggningar AB, FH Partners AB.
Aktieinnehav i Intellecta AB: 5 000 B-aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Cecilia Lager

Född: 1963
Invald år : 2015
Utbildning: Ekonomlinjen, Lunds Universitet.
Huvudsysselsättning: Grundare och VD för Sherpani Advisors AB sedan 2010.
Tidigare ledande befattningar:Seniorkonsult Askus Consulting (2010-2013), Marknadsdirektör Alecta (2007-2009), Olika chefsbefattningar inom SEB (2000-2007), Ansvarig för Investor Relations & Communications SAPA AB (1998-2000), Olika ledande befattningar inom ABB Financial Services (1993-1997).
Styrelseuppdrag: Elanders AB, Capacent Holding AB, Cinnober Financial Technology AB, Collector AB, Navigera AB (ordförande), Altor Fund Manager AB, Evolution Gaming och NC Lahega AB.
Aktieinnehav i Intellecta AB: 4 000 B-aktier
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Ninni_Pramdells_190x190

Ninni Pramdell

Född: 1973
Invald år : 2015
Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.
Utbildning: Ekonomie magister från Mitthögskolan (Mittuniversitetet)/Mälardalens Högskola.
Huvudsysselsättning: CFO Palette Software AB sedan 2016.
Tidigare ledande befattningar: CFO DIBS Payment Services AB (publ) 2012-2016. Head of Business Control Neonet Securities/Orc Software 2005-2012, Business Controller Eniro-koncernen 2002-2005, olika ledande befattningar inom koncernredovisning och som ekonomichef Scandinavia Online 2000-2002, redovisningsansvarig för den mobila verksamheten på Tele 2 (Comviq) 1999-2000.
Aktieinnehav i Intellecta AB: 1 000 B-aktier.
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Leila_190x190

Leila Swärd Ramberg

Född: 1962
Invald år: 2012
Uppdrag i Intellectas styrelse: Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot.
Utbildning: Master of Laws, Uppsala Universitet.
Huvudsysselsättning: Grundare av Ramberg Advisory sedan 2013.
Tidigare ledande befattningar: Director External Technology Sourcing/Ericsson Radio Systems AB (2000-2003), Legal Council/Ericsson Radio Systems AB (1996-2000), Ledamot/HIQ International (2004-2011), grundare och partner i Theia Fond 1 AB/Theia Investment AB (2006-2012), ledamot i Project Playground, ledamot i Make Equal.
Styrelseuppdrag: SiiN AB (Impact Invest Scandinavia), ordförande.
Aktieinnehav i Intellecta AB: 7 500 B-aktier.
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.

Lars Wahlström

Född: 1959
Invald år : 2015
Uppdrag i Intellectas styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.
Utbildning: Civilekonom, Företagsekonomi, Stockholms Universitet.
Huvudsysselsättning: Partner på Value Builder Europe AB.
Tidigare ledande befattningar: Interim koncernchef Affecto OY (2014-), Medlem i Europeiska rådgivande gruppen för Salesforce.com (2013-2014), Industriell rådgivare till EQT (2013-), VD Telepo AB (2009-2012), olika internationella och globala befattningar Oracle (vice president och group vice president 2000-2009).
Styrelseuppdrag: Datscha AB, Affecto OY, Oniva Online Group Europe AB (ordförande sedan 2015), Edimia Education AB (ordförande).
Aktieinnehav i Intellecta AB: –.
Oberoende styrelseledamot i förhållande till bolaget och till större aktieägare i bolaget.