Intellectas års- och kvartalsrapporter

2017

Kvartalsrapport

2016

Årsredovisning 2016
Financial Statement 2016 (eng)
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2015

Årsredovisning 2015
Financial Statement 2015 (eng)
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2014

Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2013

Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2012


Årsredovisning 2012, verksamheten
Årsredovisning 2012, räkenskaper
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2011


Årsredovisning 2011, verksamheten
Årsredovisning 2011, räkenskaper
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2010


Årsredovisning 2010, verksamheten
Årsredovisning 2010, räkenskaper
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2009


Årsredovisning 2009 – Verksamheten
Årsredovisning 2009 – Räkenskaper
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2008


Årsredovisning 2008 – Verksamheten
Årsredovisning 2008 – Räkenskaper
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2007

Årsredovisning 2007
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2005/2006


Årsredovisning 2005/2006
Bokslutskommuniké
Tolvmånadersrapport
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2004/2005


Årsredovisning 2004/2005
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2003/2004

Årsredovisning 2003/2004
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2002/2003

Årsredovisning 2002/2003
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2001/2002

Årsredovisning 2001/2002
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

2000/2001

Årsredovisning 2000/2001
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

1999/2000

Årsredovisning 1999/2000
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

1998/1999

Årsredovisning 1998/1999
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

1997/1998

Årsredovisning 1997/1998
Bokslutskommuniké
Niomånadersrapport
Halvårsrapport
Kvartalsrapport

1996/1997

Årsredovisning 1996/1997

1995/1996

Årsredovisning 1995/1996

1994/1995

Årsredovisning 1994/1995