Intellecta bygger starkare kundteam genom ny organisation

För att kunna erbjuda mer kvalificerade tjänster och tillmötesgå de förändrade och mer komplexa behoven hos koncernens uppdragsgivare genomför Intellecta en kunddriven organisationsförändring bland de svenska bolagen.

Förändringen innebär att vi bygger starkare kundteam och arbetar ännu mer i integrerade projekt genom att varumärkes- och innovationskompetensen sprids till fler bolag,

Rewir går samman med systerbolaget Intellecta Corporate samtidigt som verksamheterna inom Intellecta Corporate, River, Hilanders och Unreel förstärks med djup kompetens inom varumärkes- och innovationsrådgivning. Rewirs kunder kommer även fortsättningsvis att betjänas av Rewirs medarbetare, från nya organisatoriska hemvister och med stöd från kolleger från övriga bolag inom koncernen. Varumärket Rewir kommer att kvarstå inom koncernen.

Den nya organisationen stärker våra muskler ytterligare och ger oss ännu mer kraft att hantera de stora utmaningar som många av våra kunder står inför i en tid av digital transformation och med allt högre krav på kommunikationens kvalitet och effekt, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta-koncernen.

Rewirs vd Johannes Bergh samordnar och koordinerar organisationsförändringen för att säkerställa en smidig övergång då den träder i kraft den 1 januari 2017.

För information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com 

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Om Intellecta 

Intellecta-koncernen omfattar ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina. Intellecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.intellecta.com