Intellectas koncernchef ökar sitt innehav i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att VD och koncernchefen Yann Blandy ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

Den 13 september köpte Intellectas koncernchef Yann Blandy 3,438 B-aktier i Intellecta och äger därmed totalt 65,463 B-aktier i koncernen, motsvarande cirka 1,4 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702 lotta.boman@intellecta.com

Om Intellecta 

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 580 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina. Intellecta är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 

www.intellecta.com 

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2016, kl. 9.30