Nancy Stango köper 45 576 aktier i Intellecta AB (publ)

Nancy Stango, Global FFW COO och grundare av Intellectas dotterbolag FFW USA East (f d Blink Reaction), har de senaste dagarna köpt 45 576 B-aktier i Intellecta. Nancy Stango äger därmed totalt 143 889 B-aktier i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2016, kl. 09.00.

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.