Årsredovisning 2015 för Intellecta AB (publ)

Intellectas årsredovisning för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.intellecta.com under Investor Relations.

Läs den digitala versionen

Hämta Årsredovisningen 2015 som PDF

Stockholm den 18 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den18 april 2015 kl. 09.45 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.