Intellecta-chef bland de 30 snabbast växande kvinnoägda/ledda företagen i USA

Nancy Stango, grundare och VD för FFW/Blink Reaction som ingår i Intellecta-koncernen, har tilldelats 26:e plats bland de 50 snabbast växande kvinnligt ägda/ledda företagen i USA.

Utmärkelsen delades ut av American Express tillsammans med Women President’s Organization (WPO) vid en ceremoni den 8 april i Baltimore, MD USA.

Nancy Stango startade Blink Reaction 2006. Bolaget förvärvades av Intellecta AB (publ) den 1 april 2015 och ingår därefter i FFW Group, som är världsledande inom digitala kommunikation med fokus på CMS (Drupal) och komplexa digitala tjänster.

Nancys framgångsrika affärsmannaskap var en drivande anledning till förvärvet av Blink Reaction och har positivt bidragit till den starka tillväxten för Intellectas affärsområde Digital.

Intellecta-koncernen strävar efter en jämn könsfördelning och finns med på Stiftelsen AllBrights s.k. Vita Lista, som listar bolag med en jämställd representation i ledningsgrupper. 40 % av Intellectas dotterbolagsvd:ar och 55 % av koncernens olika ledningsgrupper utgörs av kvinnor. Intellectas styrelse utgörs till 37 % av kvinnor.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.