FFW STÄRKER SIN ROLL SOM LEDANDE DRUPALFÖRETAG

Intellecta-ägda FFW har inlett samarbete med nya kunder på den amerikanska marknaden och befäster därmed ytterligare sin position som ledande global Drupalaktör. Nedan några exempel på nya uppdrag.

AAA Insurance – Utveckling av Drupal-plattform (bilförsäkring, USA)

Autodesk – Utveckling av Drupal-plattform för online-erbjudande av produkter riktade specifikt till ingenjörer (3D-design, USA)

Box – Utveckling av Drupal-plattform till huvudsiten www.box.com (content management och fildelningssystem, USA)

Cypress – datamigrationsprojekt för att stödja samgåendet med Spansion (semiconductors, USA)

DocuSign – utveckling av Drupal-plattform för ny website för DocuSign’s årliga konferens Momentum (dokumenthantering, USA)

Linux Foundation – ny design samt utveckling av Linus Foundations huvudsite www.linuxfoundation.org (non-profit konsortium för att stödja Linus operativsystem, USA)

FFW har nyligen också vunnit sitt första uppdrag på den indiska marknaden. Uppdraget är ett tekniskt utvecklingsprojekt för the Future Group, ett privat indiskt konglomerat med verksamhet i indisk detaljhandel och modeindustri.

FFW, som ingår i Intellecta-koncernen, är det samlade namnet på fem byråer (Blink Reaction, Propeople, Bysted, Chainbizz och Geekpolis). FFW, med lång erfarenhet av att leverera stora och komplexa digitala kommunikationslösningar, har drygt 400 anställda digitala konsulter, designers och tekniker i12 länder. FFW är partner till Acquia, den ledande storskaliga utvecklingsgruppen för DRUPAL och har drygt 250 Drupal-specialister och 50 Acquia-certifierade utvecklare bland sin personal.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Drejer, Global CEO, FFW, michael.drejer@ffwagency.com

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.