Antal aktier och röster i Intellecta AB (publ) per 2015-12-30

Antalet aktier och röster i Intellecta har förändrats till följd av den tidigare genomförda nyemissionen i samband med förvärvet av Blink Reaction LLC. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 4 539 449 aktier i bolaget, varav 256 000 A-aktier och 4 283 449 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 6 843 449 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB

010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB

010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB

010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 kl. 8:05 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.