Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att koncernchefen Yann Blandy ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

Intellectas koncernchef Yann Blandy köpte den 16 december 3 081 B-aktier i Intellecta via kapitalförsäkring och äger därmed totalt 62 025 B-aktier i koncernen, motsvarande cirka 1,4 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.