Förtydligande: Nya delägare River

Med anledning av informationen om nya delägare på Intellecta-bolaget River Cresco vill Intellecta förtydliga att koncernens ägarandel i River Cresco kvarstår till 70 %.

De nya delägarna på River har erbjudits aktier från de nuvarande ägarnas 30-procentiga andel.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

River Cresco ingår i Intellecta-koncernen som är noterad på OMX NASDAQ Stockholm.

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted Malmö, FFW, Hilanders Advertising, Intellecta Corporate, Rewir AB, River Cresco, Unreel och Wow Events. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA, Vietnam och Kina.