Alexandra Kindblom och Hampus Brynolf ny ledarduo för Intellecta Corporate

Alexandra Kindblom har utsetts till ny vd och Hampus Brynolf till vice vd för Intellecta Corporate. Nuvarande vd Anders Borg har utsetts till styrelseordförande. Samtliga tillträder sina nya poster den 1 oktober.

Nya vd:n Alexandra Kindblom är sedan 2013 chef för företagets avdelning för redaktionell och digital kommunikation. Hon har tidigare varit vd och förlagschef på Vagabond Media, affärsutvecklingschef inom Egmont Tidskrifter och marknadschef för Tidningen Vi. Hampus Brynolf har arbetat på Intellecta Corporate sedan 2010 och är sedan 2012 företagets strategichef. Tidigare har han ansvarat för digital PR inom socialdemokraterna och varit kommunikationsstrateg på Forum för levande historia. Som vice vd efterträder han Eva Johnson, som går i pension.

Med utnämningen av Alexandra och Hampus tar Intellecta Corporate ytterligare ett steg i utvecklingen som Sveriges främsta rådgivare kring framtidens lösningar inom finansiell, redaktionell och digital kommunikation. Alexandras gedigna redaktionella kunnande och ledarerfarenhet tillsammans med Hampus absoluta spjutspetsposition inom digital kommunikation befäster Intellecta Corporates ledande position ytterligare, säger Intellectas koncernchef Yann Blandy.

Anders Borg, som varit vd för Intellecta Corporate sedan 2006, blir ny styrelseordförande i bolaget, och fortsätter som senior kommunikationsrådgivare inom företaget.

Under de nio år som Anders lett företaget har Intellecta Corporate genomgått en omfattande förnyelse och utvecklats till den ledande aktör på kommunikationsmarknaden som företaget är i dag. Som styrelseordförande och seniorkonsult kommer han att fortsätta att ha en viktig roll i Intellectas framtida utveckling, säger Yann Blandy.

Intellecta Corporate grundades 1981 och är med drygt 60 medarbetare en av Sveriges ledande kommunikationsrådgivare inom finansiell, redaktionell och digital kommunikation. Bolaget ingår i Intellecta-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexandra Kindblom, tillträdande VD Intellecta Corporate 070-735 1463, alexandra. kindblom@intellecta.se

Hampus Brynolf, tillträdande vice VD Intellecta Corporate. 070-873 3334, hampus.brynolf@intellecta.se

Yann Blandy, Yann Blandy, vd och koncernchef, 070-716 1731, yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Anders Borg, tillträdande styrelseordförande i Intellecta Corporate, 070-547 3134, anders.borg@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.