Intellectas styrelseordförande och koncernchef ökar sina aktieinnehav i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseordförande Richard Ohlson och koncernchefen Yann Blandy ökat sina aktieinnehav i koncernen.

Styrelseordförande Richard Ohlson köpte den 25-26 augusti 15 000 B-aktier och äger därmed 464 525 B-aktier via bolag och 5 200 B-aktier personligen, motsvarande cirka 10,3 procent av antalet utestående aktier.

Mellan den 25 och 27 augusti köpte Intellectas koncernchef Yann Blandy 5 517 B-aktier i Intellecta och äger därmed totalt 58 944 B-aktier i koncernen, motsvarande cirka 1.3% av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702

lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.