Unreel växer med nya kunder och medarbetare

Filmbyrån Unreel fortsätter att växa. Bolaget, som firar ett år som eget bolag inom Intellecta-koncernen, kan se tillbaka på ett år med ett antal nya kunder och flera nya medarbetare.

-Det har varit ett fantastiskt år och vi har vuxit med nästan 50 %. Vi har genomfört många intressanta projekt och kampanjer tillsammans med våra systerbyråer för bland andra Storytel, Canon, Kemira, Telenor och Stockholms Stad. Vi har också fått många nya egna kunder som ICA, Statoil och Payson samt är väldigt glada att få arbeta vidare med alla tidigare kunder som Dramaten och andra, säger Mats Karsvall, VD för Unreel.

-Vi märker en stor efterfrågan på vårt erbjudande som inte bara fokuserar på koncept och produktion utan också på strategiska frågor gällande hur våra kunder skall agera i den explosion av rörliga medier som vi just nu befinner oss i samt hur de bäst når sina målgrupper i specifika projekt, fortsätter Mats Karsvall.

Efter sommaren har Unreel två nya medarbetare: Maria Sandström, ad/regissör; och Johan Anderson, klippare.

Unreel kommer att fortsätta rekrytera talanger under hösten.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Karsvall, VD, 070-799 1314, mats.karsvall@unreel.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.