Styrelseledamot köper ytterligare aktier i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Ole Andersen köpt ytterligare 3 000 aktier i koncernen

Intellectas styrelseledamot Ole Andersen köpte under perioden 7-10 augusti 2015  3 000 B-aktier i Intellecta. Ole Andersen äger därmed totalt  20 000 B-aktier via sitt bolag och 8 000 B-aktier personligen i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.