Intellectas styrelseordförande ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseordförande Richard Ohlson ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

Den 18/19 maj köpte Intellectas styrelseordförande Richard Ohlson 13 000 B-aktier i Intellecta och äger nu 449 525 B-aktier via bolag och 5 200 B-aktier personligen, motsvarande ca 10 % av antalet utestående aktier,

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef Intellecta AB, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.