Intellecta lanserar FFW – världens ledande Open Source/ Drupalkonsulter

Intellecta-bolagen Propeople Group, Bysted A/S och Blink Reaction LLC bildar en gemensam företagsgrupp och byter namn till FFW (Friends from Work) .

I linje med Intellectas strategi att bygga en världsledande konsultorganisation på den snabbt växande marknaden för Open Source/CMS/Drupal och att fokusera koncernens verksamhet inom digitala kommunikationstjänster kommer verksamheten inom Propeople Group som tidigare kommunicerats att drivas under ett gemensamt varumärke.

Den nya företagsgruppen, som innefattar Intellecta-bolagen Propeople Group (inklusive Chainbizz och Geekpolis), Bysted A/S och Blink Reaction byter namn till FFW (Friends From Work) och samlar sitt globala erbjudande under ledning av Propeoples globala CEO Michael Drejer

Lanseringen av FFW sker i samband med DrupalCon, den ledande globala Drupal-mässan i Los Angeles 11-15 maj.

Det nya varumärket representerar de samlade värderingar och styrkor som ryms inom FFWs erbjudande och speglas av dess unika marknadsposition. FFW är en ledande global Drupal-aktör som levererar avancerad webbutveckling, modern design och digital strategi till en rad Fortune 500-kunder som t.ex. GE, Pfizer, Verizon, Deloitte och Time Warner samt till flera stora universitet som bl.a. Harvard och Stanford.

FFW erbjuder heltäckande digitala tjänster från insikt, strategi och kreativitet till teknologi och optimering. FFW har djup förståelse för teknologi och data i kombination med användarvänlighet. Med värderingar som Tillit, Uppriktighet och Pålitlighet visas ambitionen att skapa långsiktiga kundrelationer.

FFW med sina ca 420 medarbetare är verksamt på 19 kontor, 11 marknader och på tre kontinenter.

– Jag är mycket glad över denna utveckling för Intellecta. Att vi kan samla våra digitala erbjudanden inom Open Source/Drupal under ett varumärke gör oss starkare och tydligare gentemot våra kunder, säger Yann Blandy, CEO och koncernchef på Intellecta AB. – Det ger oss också större möjligheter att realisera de sälj- och erbjudandesynergier som uppstår genom samgåendet.

Michael Drejer, FFW’s globala CEO, ser stora möjligheter:

Vi kan nu erbjuda våra kunder en unik sammansättning av strategisk, kreativ och teknisk kompetens i kombination med affärsförståelse under ett gemensamt varumärke. Framtidens vinnarbyrå är den som kan förstå och agera på den teknologiska transformationen som våra kunder genomgår och skapa nya värden genom god affärsinsikt.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB, 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Michael Drejer, global CEO FFW, +1 (650)384-9655, michael.drejer@ffw.co

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB, 070 7350702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.