Årsredovisning 2014 för Intellecta AB (publ)

Intellectas årsredovisning för 2014 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.intellecta.com under Investor Relations.

Läs den digitala versionen

Hämta Årsredovisning 2014 som PDF

Stockholm den 16 april 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, 
yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB
010-21 22 001, 0709-48 05 50,
zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, 
lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Blink Reaction LLC, Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.