Intellecta fullbordar idag förvärvet av Blink Reaction

I och med transaktionen tar Intellecta en världsledande global position inom Open Source/Drupal.

Det sedan tidigare aviserade förvärvet av 80 procent av Blink Reaction LLC har avslutats idag den 31 mars 2015.

Blink Reaction är ett ledande amerikanskt Content Management System (CMS)-företag med fokus på den digitala plattformen Drupal.

Som tidigare meddelats innebär affären att Intellecta förvärvar 80 procent av aktierna i Blink Reaction som konsolideras i Intellectas verksamhet från och med 1 april 2015. Blink Reactions ledning med CEO Nancy Stango i spetsen behåller 20 procent ägarrepresentation i bolaget. För att understödja utvecklingen av strategiska samt operativa synergier erbjuds Propeoples delägare en option att mellan 1 april 2017 och 1 oktober 2017 förvärva 10 procent av Blink Reaction från Intellecta på samma villkor som Intellecta förvärvat Blink Reaction.

Köpeskillingen uppgår till högst 8.6 MUSD varav 4.6 MUSD i kontanta medel och 0.5 MUSD i Intellecta-aktier på transaktionsdagen samt 3.5 MUSD som en variabel del kopplad till finansiell prestation under 2015-2017 och som kommer att betalas årligen från 2016 till 2018. Den kontanta köpeskillingen finansieras till 50 procent genom ett förvärvslån med löptid om fem år och till 50 procent genom Intellectas egna medel.

Blink Reaction med säte i New Jersey täcker med sin verksamhet in hela USAs östkust och kompletterar och förstärker Intellecta-ägda Propeople Groups sedan flera år etablerade verksamhet på USAs västkust. De båda bolagen kommer att drivas gemensamt under ett gemensamt varumärke under ledning av Propeoples CEO Michael Drejer . Det nya bolaget blir därmed en av de största Drupalleverantörerna i USA och levererar avancerad webbutveckling, modern design och digital strategi till en rad Fortune 500-kunder som bland andra GE, Pfizer, Verizon och flera universitet som t.ex. Harvard och Stanford.

Blink Reaction växte med 64 procent 2012 och 84 procent 2013. 2014 omsatte bolaget ca 10.5 MUSD med en EBIT om ca 2.2 MUSD (motsvarande en rörelsemarginal om 20.9 procent) och en tillväxt under året på ca 100 procent. Intellectas prognos är att Blink Reaction starkt kommer att bidra till att infria målen om en årlig tillväxt på 20-30 procent och en rörelsemarginal om ca 15 procent för affärsområde Digital i sin helhet.

Intellecta har i och med förvärvet av Blink Reaction etablerat den position och plattform som är förutsättningen för att infria de två sista finansiella milstolparna i koncernens strategiska omvandling. Detta kommer att ske genom fortsatt ökning av lönsamheten i den befintliga portföljen samt genom integrationen av Blink Reaction.

Detta betyder att med Blink Reaction inräknat under nio månader, kommer Intellecta redan under 2015 att närma sig en omsättning på ca 500 MSEK samt nå en intäktsmix och EBIT enligt följande mot slutet av 2015:

  • Affärsområde Digital kommer att stå för ca 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20-30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om ca 15 procent.
  • Andelen byråintäkter av total omsättning kommer att närma sig 80 procent.
  • EBIT-marginalen på byråintäkterna kommer att närma sig 10 procent.
  • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent. Fr. om. andra kvartalet 2015 kommer ca 35-40 procent av koncernens omsättning och byråintäkter att genereras från våra snabbväxande digitala verksamheter i USA.

Kommande rapporter.

Delårsrapport kvartal 1 (jan-mars) publiceras 7 maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, 
yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, 
lotta.boman@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, 
zofia.hansson@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Blink Reaction LLC, Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.