Hilanders växer med dubblerat antal kunder och fortsatt expansion

- Vi har utvecklat spännande relationer både i Stockholm och Shanghai och det
börjar ge resultat, säger VD Christina Kazeem.

Hilanders växer och har signat ett helt nytt gäng med olika bakgrund.

På designsidan har Markus Enarsson (direkt från Berghs) och Eva Östholm (Klirr) anställts. Dessutom har Daniel Åhlman (ANR BBDO) och Fredrik Sörman (DGA) anslutit till byrån som copywriters. Per-Alexander Löök (Fastdev) förstärker strategierbjudandet och i dagarna skrev senaste tillskottet, produktionsledaren Catharina Bolmér (Klirr), på för Hilanders.

- Vi fortsätter att rekrytera, vi söker både strateger och kreatörer i Stockholm och projektledare i Shanghai. Det är en otroligt spännande tid för oss, och branschen som helhet. Vi märker också av att Kina blivit världens största ekonomi, att kunderna vill ut i världen genom vårt kontor i Shanghai. Det våras kort och gott för B2B, konstaterar Christina Kazeem

För frågor kontakta gärna:
Christina Kazeem, vd Hilanders, 0733-113 052, christina.kazeem@hilanders.se

Hilanders, som ingår i Intellecta-koncernen, är en renodlad B2B-byrå med fokus på strategiska kommunikationstjänster. Våra kunder agerar ofta på komplexa marknader och vi hjälper dem med kommunikation som skapar affärer.

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S,Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 430 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.