Intellecta startar digitalt produktionsbolag i Vietnam

För att möta kundernas ökande behov av service 24/7/365 startar Intellecta via dotterbolaget Propeople ett digitalt produktionsbolag i Vietnam.

Bolaget kommer att vara i full drift med ca 25 anställda fr.om. andra kvartalet 2015. Antalet anställda förväntas dubblas eller tredubblas inom 12-18 månader på basis av det ökande kundbehovet av effektiva CMS-lösningar.

Etableringen innebär att ett komplett team rekryterats från ett företag som Propeople samarbetar med sedan ca ett år för att starta igen som ett nytt dotterbolag till Propeople Group. Den lokala ledningen behåller en liten ägarandel i det nya bolaget. Den mindre köpeskillingen finansieras genom tillgängliga kontanta medel från Propeoples kassa och betalas i installationer över 18 månader.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Michael Drejer, VD Propeople Group, drejer@wearepropeople.com

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 430 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.