Ny ledamot i Intellectas valberedning

Intellecta AB (publ) informerar om förändringar i koncernens valberedning.

Erik Åfors ersätter Rustan Panday som representant för större B-aktieägare.

Erik Åfors arbetar som rådgivare inom finansiell kommunikation i det egna företaget Svenska Råd AB samt med egna investeringar, och representerar två av de större B-aktieägarna i Intellecta. Erik är styrelseledamot i eWork Scandinavia AB, PSG Capital AB samt i Centrum för rättvisa. Erik har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Intellectas valberedning har därmed följande sammansättning inför årsstämman den 7 maj 2015:

Sam Rotstein, ordförande, representerande mindre B-aktieägare

Leif Lindberg, representerande större A-aktieägare

Richard Ohlson, representerande större B-aktieägare

Erik Åfors, representerande större B-aktieägare

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Zofia Hansson, Ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina.