Styrelseledamot köper aktier i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Ole Andersen köpt 7 000 aktier i koncernen.

Intellectas styrelseledamot Ole Andersen köpte under perioden 22-23 december 2014 totalt 7 000 B-aktier i Intellecta via sitt bolag ApS Falkenhøj. Ole Andersen äger därmed totalt 20 000 B-aktier via sitt bolag och 2 000 B-aktier personligen i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702

lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.