Nya kunder och uppdrag till Intellecta

Intellectas bolag har vunnit flera nya kunder och uppdrag under tredje kvartalet. Fler och fler uppdrag är samarbetsprojekt mellan Intellectas olika bolag, vilket är helt i linje med koncernens strategi och vision. Bland koncernens 30 största kunder är ca en tredjedel ett resultat av samarbete mellan koncernens bolag.

Här ett axplock av nya samarbeten:

1. Jyske Aas väljer Bysted A/S och Propeople för sin upplevelsekommunikation.

Uppdraget att utveckla place-brandingkommunikation för att marknadsföra Jyske Aas och nordjyllands natur har i tuff konkurrens gått till Intellecta-bolagen Bysted A/S och Propeople i Köpenhamn. Jyske Aas är Europas nordligaste ås som bildades för mer än 12 000 år sedan. Uppdraget syftar till att stärka turismen och öka besöken till Jylland och omfattar digital story telling på rast-och informationsplatser kring åsen för att berätta om platsens natur, geologi och kulturhistoria för turister året runt.

2. Exportkreditnämnden väljer Hilanders och Intellecta Corporate för sin nya strategiska kommunikation.

Uppdraget omfattar bl.a. strategisk kommunikation, arbete på konceptuell nivå, kampanjer samt årsredovisning.

3. Acando och Connecta väljer Rewir för att stötta varumärkesfusion.

De två konsultbolagen Acando och Connecta ska bli ett, och verka under ett och samma varumärke. Rewir har fått förtroendet att stötta varumärkesfusionen utifrån det strategiska och visuella perspektivet. Med hjälp av en varumärkesplattform och en ny visuell identitet ska Rewir bidra till att lägga grunden för det nya bolagets resa, både internt och på marknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations- och kommunikationschef, Intellecta AB         + 46 70 735 0702

Bo Søby Kristensen, VD Bysted A/S                                                          + 45 23 24 46 76

Jesper Malmborg, VD Propeople Denmark,                                               + 45 20 41 20 33

Christina Karlsson Kazeem, VD Hilanders                                                  + 46 73 211 30 52

Anders Borg, VD Intellecta Corporate AB                                                    + 46 70 547 31 34

Johannes Bergh, VD Rewir AB                                                                    + 46 76 182 02 28

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.