Styrelseledamot köper aktier i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Ole Andersen köpt 4 000 aktier i koncernen.

Den 3 oktober köpte Intellectas styrelseledamot Ole Andersen totalt 4 000 B-aktier i Intellecta via sitt bolag Falkenhøj. Ole Andersen äger därmed totalt 13 000 B-aktier via sitt bolag och 2 000 B-aktier personligen i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.