Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB (publ) informerar om att koncernchefen Yann Blandy ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

Den 3 oktober köpte Intellectas vd och koncernchef Yann Blandy 6 345 B-aktier i Intellecta och äger nu 51 927 aktier i koncernen, motsvarande ca 1,2 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.