Nya vd:ar på Intellectas dotterbolag Wow by Rewir och Unreel

Intellectas koncernchef Yann Blandy utser Charlotte Karlsvärd till VD för dotterbolaget Wow by Rewir och Mats Karsvall till VD för dotterbolaget Unreel per den 1 oktober. 

I linje med Intellectas övergripande strategi har en renodling av dotterbolagens verksamheter genomförts. På Rewir har detta som tidigare kommunicerats inneburit att erbjudandena inom event och film brutits ur och bolagiserats. Wow by Rewir lanserades i augusti 2013 och Unreel i augusti 2014.

Nästa steg i renodlingen innebär att Charlotte Karlsvärd och Mats Karsvall som fram till nu varit byråchefer för Wow by Rewir respektive Unreel formellt tar rollen som VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, VD och koncernchef, yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.