Carola Määttä avgår ur Intellectas styrelse

Intellecta AB (publ) informerar om att Carola Määttä kommer att avgå ur Intellectas styrelse i samband med att hon tillträder tjänsten som kommunikationsdirektör på Försäkringskassan den 1 september.

Carola Määttä som suttit i Intellectas styrelse sedan 2011, tillträder den 1 september tjänsten som kommunikationsdirektör på Försäkringskassan. Då befattningen på Försäkringskassan inte medger externa styrelseuppdrag som kan leda till en eventuell framtida jävsituation måste Carola därför samtidigt avgå ur Intellectas styrelse.

”Carola har varit en stor tillgång i styrelsearbetet i Intellecta och vi kommer att sakna hennes engagemang. Samtidigt som vi tackar henne för denna tid, vill vi önska henne varmt lycka till i hennes nya roll på Försäkringskassan”, säger Richard Ohlson, styrelseordförande i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Ohlson, Styrelseordförande, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Yann Blandy, VD och koncernchef, 070-716 1731, yann.blandy@intellecta.se

Carola Määttä, Avgående styrelseledamot, 070-841 7005, carola.a.maatta@gmail.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.