Styrelseledamot köper aktier i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Ole Andersen köpt 2 442 aktier i koncernen.

Den 19 samt 20 augusti köpte Intellectas styrelseledamot Ole Andersen totalt 2 442 B-aktier i Intellecta via sitt bolag Falkenhøj. Ole Andersen äger därmed totalt 9 000 B-aktier via sitt bolag och 2 000 B-aktier personligen i Intellecta.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.