Intellecta lanserar bolaget Unreel som spjutspets inom rörliga medier

Intellecta AB (publ) fortsätter att växa och renodla konsultverksamheten. Idag lanseras filmbolaget Unreel som fokuserar och utvecklar koncernens kompetenser inom rörliga medier.

Intellectas koncernchef Yann Blandy välkomnar det nya bolaget in i Intellecta-koncernen.

-”Vi ser hur marknaden snabbt förändras och hur rörliga medier driver mobil och digital trafik. Varje minut laddas det upp 100 timmar video på YouTube och snart beräknas 90 % av all webbtrafik att vara videobaserad”, säger Yann Blandy.

Lanseringen av Unreel kompletterar och stärker Intellectas satsning på digitala kommunikationstjänster.

Film har funnit som erbjudande inom Intellectas dotterbolag Rewir tidigare, men nu tar koncernen nästa steg som ett led i strategin att renodla och tydliggöra de olika bolagens spetskompetenser. Det nya bolaget fyller en lucka på marknaden genom att erbjuda såväl konceptutveckling och produktion som distributionsstrategier för olika digitala plattformar för att ge kunderna mest värde.

Mats Karsvall, med gedigen bakgrund från branschen, är byråchef för Unreel.

-”Vi satsar inte bara på att ha den största kreativa höjden och bästa produktionskapaciteten. Vi tar även fram strategier för hur våra kunder bäst når sin målgrupp. För oss är form, innehåll och distribution lika viktigt”, säger Mats Karsvall.

Unreel kommer vid starten att ha ett tiotal medarbetare med projektledare, kreatörer, regissörer, animatörer, redigerare, m fl.

-  Vi har ett knivskarpt team som behärskar hela kedjan inom rörliga medier från strategier till koncept och produktion. Sammanhanget inom Intellecta med byråer som Bysted, Hilanders, Intellecta Corporate, Propeople, Rewir, River, och Wow by Rewir bidrar förstås också med en fantastisk kontext. Tillsammans med dem kan vi ta betydligt större grepp inom digitala och rörliga medier framöver”, fortsätter Mats Karsvall.

Unreel är ett helägt dotterbolag inom Intellecta-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Karsvall, byråchef Unreel, 070-799 13 14, mats.karsvall@unreel.se, www.unreel.se

Yann Blandy, VD och koncernchef, 070-716 1731, yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.