Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB (publ) informerar om att koncernchefen Yann Blandy ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

Den 11 augusti köpte Intellectas vd och koncernchef Yann Blandy 1000 B-aktier i Intellecta och äger nu 45 582 aktier i koncernen, motsvarande ca 1 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.