Antal aktier och röster i Intellecta AB (publ) per 2014-07-31

Antalet aktier och röster i Intellecta har förändrats till följd av den tidigare genomförda nyemissionen i samband med förvärvet av River Cresco AB. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 4 421 355 aktier i bolaget, varav 256 000 A-aktier och 4 165 355 B-aktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 6 725 355 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB

010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB

010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB

010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2014 kl. 8:05 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hil-Anders Advertising Agency AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 420 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.