Sandvik Construction väljer Hilanders

Sandvik Construction har under våren varit ute i byråpitch för att hitta en ny strategisk partner för deras globala kommunikation med fokus på eftermarknad. Nu står det klart att Hilanders vann uppdraget.

"I vårt framtida kommunikationsarbete var det viktigt för oss med en partner med strategiskt kunnande, som kan hjälpa oss att jobba mer proaktivt gällande business-to-business kommunikation och i Hilanders hittade vi den partnern", säger Johan Dotzauer, Marketing Manager, Tools Consumables & Services, Sandvik Construction.

”Det här är en kund vi drömt om länge och jobbat hårt för att vinna. Uppdraget visar på att vi har ett bra track record vad gäller att bygga strategisk kommunikation för svenska b2b-företag, ut på en tuff exportmarknad”, säger Christina Kazeem, vd Hilanders.

För frågor kontakta gärna:

Johan Dotzauer, tel: +46 702 461 600

Christina Kazeem, tel: +46 733 113 052

Hilanders, som ingår i Intellecta-koncernen, är en renodlad B2B-byrå med fokus på strategiska kommunikationstjänster. Våra kunder agerar ofta på komplexa marknader och vi hjälper dem med kommunikation som skapar affärer. 

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.