Stor ägare ökar sitt aktieinnehav i Intellecta

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Gunnar Mannerheim via sitt bolag M6 Capital AB ytterligare ökat sitt aktieinnehav i koncernen.

M6 Capital AB köpte 2 000 aktier den 14 maj och äger nu 1 293 400 aktier i Intellecta, motsvarande ca 29,3 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702

lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.