Intellecta gör kommunikation för Europavalet

Intellecta AB (publ) fortsätter vinna kunder och uppdrag både på koncernövergripande nivå och för enskilda bolag inom koncernen.

Intellecta ABs sedan tidigare kommunicerade samarbete med Valmyndigheten omfattar kommunikationsuppdraget för valet till Europaparlamentet i maj och valet till Riksdag, Kommun och Landsting i september. För varje val produceras tre filmer med olika budskap. Kampanjen för Europaparlamentsvalet syns just nu både utomhus och i tunnelbanorna, tv, digitalt och i print. Se filmerna här:

Röstkortet
https://vimeo.com/rewir/review/95400197/d450ea1a3d

Förtidsrösta
https://vimeo.com/rewir/review/95400298/3c8c8e74cf

Personrösta
https://vimeo.com/rewir/review/95399954/107136e468

Intellecta Corporate har inlett flera nya projekt: Botkyrka kommun (uppdraget omfattar strategiska och operativa PR-tjänster), Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (uppdraget omfattar strategiska kommunikationstjänster), Strålsäkerhetsmyndigheten (förnyat ramavtal avseende strategiska och operativa kommunikationstjänster) och Regeringskansliet (uppdraget omfattar att tillhandahålla en delprojektledare för koncept och innehåll inom projektet för ny webbplats, regeringen.se och government.se).

Propeople Group i Köpenhamn arbetar med nya stora kunder som bl.a. Mediedagen, TV2east, Grundfoss, Danfoss och Danskarnas Digitala Bibliotek. Tillsammans med Intellecta-byrån Bysted A/S i Köpenhamn har även samarbete inletts för Vejlemuseerna och Ringsted Kommun.

Bysted A/S har den senaste månaden fått flera kommunikationsuppdrag för bl.a. Eurovision Köpenhamn, Ledelsens Dag samt ett uppdrag att lansera en ny produktsite för Biogen Idec.

Bysted AB i Malmö har fått uppdraget att ta fram en ny varumärkesarkitektur för Musik i Syd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02,
lotta.boman@intellecta.se

Intellecta omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.