Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB (publ) informerar om att koncernchefen ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

Yann Blandy, VD och koncernchef, köpte 2,000 aktier den 9 maj och äger nu 44,582 aktier i bolaget, motsvarande ca 1 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-7350702

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.