Årsredovisning 2013 för Intellecta AB (publ)

Intellectas årsredovisning för 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.intellecta.se under Investerare/Rapporter

Hämta Årsredovisning 2013 som PDF

Stockholm den 15 april 2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707-16 17 31,
yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB
010-21 22 001, 0709-48 05 50,
zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02,
lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 01

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014 kl. 8:05 (CET).

Intellecta omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.