Philips Audio väljer River som nordisk partner

WOOX Innovations, ett dotterbolag till Philips som säljer och marknadsför Philips audioprodukter i Norden, har efter omfattande byråvalsprocess valt River, ett Intellecta-bolag, som leadbyrå för sin digitala kommunikation i Norden.

Man kontaktade flertalet byråer och efter en första utgallring gick sex byråer vidare till en avgörande pitchrunda.

”River imponerade som byrå, i bredd såväl som djup, men det som avgjorde var hur skickligt teamet balanserade kreativ spets med strategisk förståelse”
säger Åsa Skogström, Digital Marketing Manager, Philips.

”Det var länge sen jag ville vinna något så mycket som jag ville vinna Philips” säger Richard Teroni, Planning Director och Founding Partner på River som i team med kreatören Zeke Tastas ledde arbetet i pitchen.

”Detta är en drömvinst, både vad gäller varumärket och produkterna. Den bekräftar vår expertis inom B2C och sätter vår kunskap om content och spridning i fokus ”
säger Robert Andersson, VD för River.

Samarbetet är redan i full fart och förutom planering av 2014, är man i gång med insiktsarbetet kring de första brieferna. Under våren kommer de första kampanjerna rullas ut.

Lead team:

Richard Teroni, Planning Director; Nicolas Belloni, User Experience Director; Oscar Elfner, Projektledare; Zeke Tastas, Creative Director; Robert Andersson, Kundansvarig; Jessica Stiller, Produktionsledare

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD River, 073-501 12 63, robert.andersson@river.se

Åsa Skogström, Digital Marketing Manager, 070-555 81 57 asa.skogstrom@philips.com

RIVER är en digitalt centrerad och prisbelönt kommunikationsbyrå med global verksamhet för kunder som Nike, KLM, Electrolux, SAS, EA, Nokia, Intel och många fler.

Sedan januari 2014 ingår River i Intellecta-koncernen som omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.