Stor ägare ökar sitt aktieinnehav i Intellecta ytterligare

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Gunnar Mannerheim via sitt bolag M6 Capital AB ytterligare ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

M6 Capital AB köpte 500 aktier den 26 februari, 3000 aktier den 27 februari och 1500 aktier den 28 februari. M6 Capital AB äger därmed totalt 1 286 500 aktier i Intellecta, motsvarande ca 29,1 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, Intellecta AB, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.