Stor ägare ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB (publ) informerar om att styrelseledamoten Gunnar Mannerheim ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

Gunnar Mannerheim köpte 5000 aktier den 21 februari och 1500 aktier den 24 februari och äger därmed totalt 1 281 500 aktier i Intellecta, motsvarande ca 29 % av antalet utestående aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, Intellecta AB, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.