Fortsatt stark tillströmning av kunder och uppdrag till Intellecta.

Intellecta AB (publ) fortsätter vinna betydande koncerngemensamma uppdrag som involverar såväl enskilda bolag som samarbeten mellan flera av koncernens bolag.

1. Bysted A/S vinner designuppdrag för nytt busskoncept

Movia har valt Bysted i Köpenhamn för att utveckla designen för Movias nya busskoncept +Way.  +Way kommer att bli ett spännande och nydanande element i storköpenhamns trafik.  Busstrafiken kommer att ske snabbt och kontinuerligt, och erbjuda ett både rymligt och bekvämt resande. Den första +Way-linjen kommer att etableras på sträckan Nørreport över Nørre Campus till Lyngbyvej. Sträckan tas i bruk i oktober 2014.

Bysted ska ansvara för den nya visuella identiteten kring +Way. Designprogrammet innehåller bl.a. design av själva bussarnas liksom av bussarnas egen körsträcka, interiör design, ljusdesign, informationsgrafik och identifikationsmaterial för att markera +Ways hållplatser.

Movia är Danmarks största trafikbolag med ca 212 miljoner passagerare om året.

2. NComputing, Inc. väljer Propeople för uppdatering av hela sin websida till Drupal 7.

NComputing är ett av världens snabbast växande företag för klient virtualisering med fler än 50 000 kunder och 20 miljoner användare dagligen i 140 länder. Propeoples uppdrag är att uppdatera NComputings websida (www.ncomputing.com) till Drupal 7. Uppdateringen innebär förbättrade supportlösningar för mobila enheter, bättre kompabilitet med flerspråks-konfigurationer, effektivare innehållshantering samt förbättrad servicenivå gentemot NComputings kunder.

3. Antalet gemensamma uppdrag där flera Intellecta-bolagen arbetar tillsammans fortsätter att öka:

River och Rewir har gemensamt inlett ett samarbete med Michelin Nordic AB för att utveckla ett mobilt spelkoncept och design till Michelins återförsäljare av däck.

Intellecta Corporate och Rewir har gemensamt inlett samarbete med Valmyndigheten.


För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, Intellecta AB, lotta.boman@intellecta.se

Bo Søby Kristensen, VD Bysted A/S, bsk@bysted.dk

Michael Drejer, VD, Propeople Group ApS, drejer@wearepropeople.com

Anna Pensar, Rewir AB, anna.pensar@rewir.com

Alexandra Kindblom, Chef redaktionell/digital kommunikation, Intellecta Corporate AB, alexandra.kindblom@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.