Varumärkesbyrån Rewir bakom nya Folkhälsomyndighetens visuella identitet

I januari 2014 bildades Folkhälsomyndigheten som är en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå. Rewir, som ingår i Intellectakoncernen, fick uppdraget att skapa en tydlig, särskiljande visuell identitet som kommunicerar en modern och nytänkande myndighet.

Folkhälsomyndigheten ska arbeta för att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Den nya myndigheten har tagit över den verksamhet som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut har ansvarat för. Samtidigt överförs de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering till den nya myndigheten.

Vi ska vara ett föredöme som central aktör inom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. Det är en spännande utmaning, konstaterar Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef på Folkhälsomyndigheten.

Varumärkesbyrån Rewir vann uppdraget att skapa myndighetens visuella uttryck som nu har sjösatts. Den visuella identiteten har fått en tydlig myndighetskaraktär, men den skiljer sig samtidigt i relation till andra aktörer på samma arena. Den nya logotypen består av flera hjärtan; ett grepp inspirerat av både det faktum att tre verksamheter har gått samman och det förebyggande hälsofrämjande uppdraget. Logotypen innehåller också kronan som snabbt signalerar Folkhälsomyndighetens statliga uppdrag.

Ett av målen med designlösningen är att snabbt kommunicera att Folkhälsomyndigheten är en kompetent och öppen organisation som strävar efter samverkan, förklarar Joakim Jerring som är Creative Director på Rewir.

Den visuella identiteten skulle bli klar på rekordtid.
Det har varit en snabb och effektiv process där vi jobbat strukturerat, inspirerat och tätt. Resultatet är en designlösning som alla är oerhört nöjda med, säger Elisabeth Wall Bennet.

Arbetsgrupp Rewir:
Joakim Jerring: Creative Director
Helena Brauer: Senior designer
Sofia Langheim: Projektledare
Jessica Sundberg: Produktionsdesigner

Arbetsgrupp Folkhälsomyndigheten:
Generaldirektör: Johan Carlson
Kommunikationschef: Elisabeth Wall Bennet
Projektledare: Mia Wadman

För mer information, kontakta gärna:

Joakim Jerring, Creative Director på Rewir: 0708-11 88 22

Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef på Folkhälsomyndigheten: 010-205 2942

Rewir är en del av den börsnoterade kommunikationskoncernen Intellecta. I Intellecta ingår konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB and Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och driver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA och Kina.