Intellecta AB (publ) fullbordar idag förvärvet av River Cresco AB

Det sedan tidigare aviserade förvärvet av en 70 procentsmajoritet av den digitala fullservicebyrån River Cresco AB, har avslutats idag, den 30 december 2013.

River, startat år 1997, är en digital fullservicebyrå med egen produktionskapacitet och tunga konsumentvarumärken i sin kundportfölj. Bolaget, med säte i Stockholm, har ca 50 anställda och ett 80-tal kunder där cirka 50 procent av omsättningen kommer från internationella kunder som Nike, KLM, Intel, United International Pictures, EA, m.fl. 

Som tidigare meddelats, innebär affären att Intellecta förvärvar 70 procent av aktierna i River Cresco AB. River kommer att konsolideras in i Intellectas verksamhet från och med den första januari 2014.

Köpeskillingen uppgår till högst 40 MSEK varav 17 MSEK i kontanta medel och 5 MSEK i Intellecta-aktier på transaktionsdagen och cirka 18 MSEK som är en variabel del kopplad till finansiell prestation under 2014-2016 och som kommer att betalas årligen från 2015 till 2017. Den kontanta köpeskillingen finansieras med 50 procent genom ett förvärvslån med löptid om fyra år och 50 procent genom Intellectas egna medel.

Under 2013 kommer River att ha en omsättning på cirka 49 MSEK (+ ca 25 procent) och cirka 5.1 MSEK i EBIT (ca 10 procent rörelsemarginal), en ökning på cirka 51 procent jämfört med 2012. Intellectas prognos är att River kommer att fortsätta växa i spannet 15-25 procent per år de närmaste åren med en rörelsemarginal på arvodesintäkter om cirka 15 procent.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari 2014

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31,
yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01,
zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702,
lotta.boman@intellecta.se