Intellecta förutser organisk tillväxt och förbättrat resultat under Q4, 2013

Intellecta AB (publ) växer organiskt för första gången på flera år.

Ett av de viktigaste målen på kort sikt för ökad lönsamhet är att Intellecta kan vända omsättningstrenden för jämförbara enheter. Arvodesintäkterna, som utgör basen i Intellectas verksamhet, väntas växa med 4-8 procent under kvartalet jämfört med förra året. Rörelseresultatet för jämförbara enheter väntas förbättras med drygt 11 MSEK inklusive engångsposter för kvartalet (rörelseresultatet Q4 2012 inklusive engångsposter för affärsområde Consulting var -8.8 MSEK) och med ca 2-3 MSEK exklusive engångsposter (rörelseresultatet Q4 2012 exklusive engångsposter för affärsområde Consulting var 0.2 MSEK).

Utöver förbättringen för jämförbara enheter väntas Intellectas förvärv av Propeople Group ApS (som konsoliderats fr.o.m. 2013-11-01) att bidra med både tillväxt och lönsamhet i linje med tidigare kommunicerade mål (tillväxt mellan 20-30 procent per år och rörelsemarginal på ca 15 procent). Propeoples tillväxt är bl.a. ett resultat av nya uppdrag för befintliga kunder. T.ex. har Propeople Group tillsammans med systerbolaget Bysted A/S nyligen skrivit ett avtal med A.P.MØLLER-MAERSK om att utveckla en helt ny webbsite; www.maersk.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.se