Intellecta förvärvar en 70-procentsmajoritet av digitalbyrån River (River Cresco AB)

- Fortsätter implementering av strategisk plan med ytterligare förvärv

- Ökar omsättningen med 60 -70 procent och stärker lönsamheten under 2014

1. Intellecta AB (publ) fortsätter implementera sin strategiska plan med ytterligare ett förvärv.

Idag offentliggör Intellecta förvärvet av en 70-procentsmajoritet av den digitala fullservicebyrån River Cresco AB.

River, startat år 1997, är en digital fullservicebyrå med egen produktionskapacitet och tunga konsumentvarumärken i sin kundportfölj. Bolaget, med säte i Stockholm, har ca 50 anställda och ett 80-tal kunder där ca 50 procent av omsättningen kommer från internationella kunder som Nike, KLM, Intel, United International Pictures, EA, m.fl. 

Jag är stolt och glad över denna vidareutveckling av Intellectas konsultverksamhet och erbjudande.” säger Yann Blandy, koncernchef på Intellecta. ”Förvärvet av River gör oss ännu bättre rustade digitalt och ger oss både energi, dynamik och snabb utveckling av nya kunderbjudanden och en stark plattform för lönsam tillväxt. Intellecta har i och med förvärvet nu ca 400 medarbetare på nio marknader och tre kontinenter, och har kontor i två BRIC-marknader.”

Robert Andersson, VD på River, är entusiastisk. ”Vi ser stora möjligheter att växa genom att bli en del av Intellecta-koncernen, och vi kan nu samordna våra internationella verksamheter till stor nytta för våra kunder. Vi har redan identifierat en rad samarbetsprojekt där vår kompetens passar som hand i handske både med Intellectas strategiska kommunikation och Propeoples digitala produktionskapacitet.”

Richard Teroni, en av Rivers grundare säger: Många av våra kunder förväntar sig en större organisation och internationell närvaro. Detta är ett stort steg framåt för River och mycket positivt för våra uppdrag de kommande åren. Efter 17 spännande år sedan starten ser vi detta som en naturlig fortsättning på vår historia.”

Under 2013 kommer River att ha en omsättning på cirka 49 MSEK (+ ca 25 procent) och cirka 5.1 MSEK i EBIT (ca 10 procent rörelsemarginal), en ökning på ca 51 procent jämfört med 2012. Intellectas prognos är att River kommer att fortsätta växa i spannet 15-25 procent per år de närmaste åren med en rörelsemarginal på arvodesintäkter om cirka 15 procent.

Affären innebär att Intellecta förvärvar 70 procent av aktierna i River Cresco AB. Förvärvet väntas slutföras per den sista december 2013. River kommer att konsolideras in i Intellectas verksamhet från och med den första januari 2014.

Köpeskillingen uppgår till högst 40 MSEK varav 17 MSEK i kontanta medel och 5 MSEK i Intellecta-aktier på transaktionsdagen och cirka 18 MSEK som är en variabel del kopplad till finansiell prestation under 2014-2016 och som kommer att betalas årligen från 2015 till 2017. Den kontanta köpeskillingen finansieras med 50 procent genom ett förvärvslån med löptid om fyra år och 50 procent genom Intellectas egna medel.

2. Intellecta väntas omsätta 380-420 MSEK med bättre lönsamhet 2014.

Efter förvärven av Propeople och River väntas Intellecta omsätta mellan 380-420 (ca 245) MSEK under 2014, varav arvodesintäkterna beräknas uppgå till 300-340 (ca 160) MSEK. Lönsamheten förväntas öka markant jämfört med 2013 som en effekt av det renodlings- och fokuseringsarbete som genomförts på de befintliga konsultbolagen, och genom förvärven av Propeople Group ApS och River Cresco AB.

Intellecta har därmed tagit ett steg närmare att infria ytterligare en finansiell milstolpe –– att nå en omsättning på ca 500 MSEK under andra halvåret 2015.

3. Kommande rapporter.

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, lotta.boman@intellecta.s