Intellectas koncernchef ökar sitt aktieinnehav

Intellecta AB informerar om att koncernchefen ökat sitt aktieinnehav i bolaget.

Yann Blandy, VD och koncernchef, köpte 3,862 aktier den 11 november och äger nu 42,582 aktier i bolaget, motsvarande ca 1 % av antalet utestående aktier.