Intellecta AB (publ) fullbordar idag förvärvet av Propeople Group ApS

Det sedan tidigare aviserade förvärvet av en 60 procentsmajoritet av den danska digitalbyrån Propeople Group ApS, har avslutats idag, den 31 oktober 2013.

Propeople, startat 2000, är med 175 medarbetare i Danmark, Sverige, USA, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina och Brasilien, en av Danmarks snabbast växande digitalbyråer. Bolaget har kärnkompetens inom Open Source och är ledande leverantör av digitala lösningar baserade på Drupalplattformen.

Som tidigare meddelats, innebär affären att Intellecta förvärvar 60 procent av aktierna i Propeople i två steg med 51 procent i år och 9 procent senast under Q1/2015. Propeople kommer att konsolideras in i Intellectas verksamhet från och med den första november 2013.

Köpeskillingen uppgår till högst 39 MDKR varav 2.1 MDKR utgörs av Intellecta-aktier och cirka 18 MDKR är en variabel del kopplad till finansiell prestation under 2014 som kommer att betalas senast i april 2015. Den kontanta köpeskillingen finansieras med 50 procent genom ett förvärvslån med löptid om fem år och 50 procent genom Intellectas egna medel.

Under Q3 2013 hade Propeople intäkter på 14.6 MDKR (en tillväxt på 34 procent), samt redovisade EBIT om 2.7 MDKR (en vinstmarginal om 18 procent).

Fortsatt renodling och nytt förvärv

Intellecta har som tidigare meddelats, tecknat en avsiktsförklaring att förvärva majoriteten av upp till 70 % av aktierna i en nordisk digital fullservicebyrå med egen produktionskapacitet och tunga konsumentvarumärken i sin kundportfölj.

Detta förvärv är det andra inom ramen för Intellectas nya strategi – att växa genom strategiska förvärv inom digital kommunikation och organisk tillväxt under god lönsamhet, och en del i den fortsatta processen att renodla koncernen, enligt tidigare kommunicerade finansiella mål.

Affären väntas slutföras innan årsskiftet och beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i intäkter på årsbasis samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3 (juli-sept) publiceras 7 november 2013

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari 2014

För mer information, vänligen kontakta: