Oriflame väljer Rewir som global varumärkespartner

Rewir, som ingår i Intellectakoncernen, går in som strateger med uppdraget att stärka Oriflames varumärke genom att levandegöra och förankra ”Your Dreams - Our Inspiration™”.

Oriflames samarbete med Rewir är ett led i satsningen att bli världens största direktförsäljande kosmetikföretag. Fler än tre miljoner fristående konsulenter säljer Oriflames produkter och har därmed en nyckelroll i att bygga varumärket mot konsumenter världen över.

Jens Pamp, senior varumärkesstrateg på Rewir, är kundansvarig:

- Oriflame har haft en fantastisk utveckling sedan företaget grundades på 60-talet. Vi på Rewir är glada och stolta över att få vara med på den resan framåt. Utmaningen är att få varumärket att ha samma kärna på 60 marknader. Min övertygelse är att Rewirs starka fokus på strategier som ska kunna omsättas till konkreta handlingar och få liv genom både människor och produkter är rätt för ett företag vars affärsidé bygger på direktförsäljning.

Linda Voltaire är Marketing Project Director på Oriflame:

- Vi har tillsammans med Jens Pamp tagit fram varumärkeslöftet Your Dreams - Our Inspiration och en plan för hur detta ska implementeras i vår organisation och på våra marknader. Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tills vi är kända på samtliga marknader för att vara skönhetsföretaget som inspireras av drömmar.

I Rewirs arbetsgrupp ingår också Åsa Overgaard, projektledare, Ruby Windrup, copywriter och Joakim Jerring, Creative Director.