Intellecta-bolag vinner nya kunder och uppdrag

Intellecta AB (publ) ser att den tidigare rapporterade ökade efterfrågan av kvalificerade tjänster fortsätter.  Detta är tydligt genom en rad nya kunder och stora uppdrag till koncernens olika bolag. Intellecta-koncernen inleder under hösten samarbete med bl.a. följande uppdragsgivare:

Bysted A/S har vunnit uppdrag för Köpenhamns Flygplats och ett 3-årigt kulturförmedlingsprojekt för den nya kunden Esrum Kloster.

Hilanders har vunnit upphandlingen för ink Club.

Intellecta Corporate har vunnit nya uppdrag för Regeringen.se, Riksbanken, Mobilearn och Tillväxtverket.

Rewirs Shangahi-kontor sponsrar Bejing Design Week.

Kundsamarbetena startas successivt under hösten och uppdragen kommer i flera fall att fortsätta in på nästa år.

För mer information, vänligen kontakta: